Nurse Jobs in Australia

NSW Health (eRecruit)
Temporary Part Time (up to 07/12/2018)
NSW Health (eRecruit)
Permanent Full Time
$1,170.80 - $1,644.00
NSW Health (eRecruit)
Permanent Full Time
$28.22 - $29.54
NSW Health (eRecruit)
Temporary Full Time (up to 13/01/2019)
NSW Health (eRecruit)
Permanent Full Time, Permanent Part Time
$30.81 - $43.26
NSW Health (eRecruit)
Permanent Full Time
$111,667.36 - $113,884.95
NSW Health (eRecruit)
Permanent Part Time, Temporary Part Time (up to 30/06/2018)
$30.81 - $43.26
NT Health (eRecruit)
Ongoing (Permanent) - Full Time
Nurse 5 - Remuneration Package $126,320 - $131,556 (including salary $109,660 - $114,265)
NSW Health (eRecruit)
Permanent Full Time
$111,667.36 - $113,884.95
NSW Health (eRecruit)
Permanent Part Time
$30.81 - $43.26
NSW Health (eRecruit)
Permanent Part Time
$27.77 - $30.17